Privacy beleid

                                                                                  
                                                                              (EODV | THE EXPERT IS YOU vanaf hier EODV)

EODV respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en sociale media en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u EODV verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Toepasselijkheid 


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website. Onze privacyverklaring is eveneens van toepassing op fysiek ontvangen inschrijfformulieren, boekingen, informatieaanvragen en orders.
 

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens 


EODV behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. EODV verzamelt o.a. persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website of e-mail en via inschrijfformulieren. Deze gegevens worden verzameld en voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van het beantwoorden van vragen.
 

Beveiliging


EODV heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beveiligde verbinding gebruikt op de website om persoonsgegevens te verzenden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan.
 

Gebruik van cookies 


Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan EODV de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst en hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.

EODV maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. EODV maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze gegevens helpen ons om de website te verbeteren en te optimaliseren. Een bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De gebruikte browser kan zo worden ingesteld dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. EODV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijken van de websites waarnaar de bezoeker eventueel kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.


Inzage, correctie en recht van verzet 

Een klantportaal met uw afgeschermde gegevens is voor u beschikbaar. In deze portaal kunt u uw eigen gegevens inzien en wijzigen.
Een betrokkene kan altijd een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien anders dan hierboven beschreven, te wijzigen (correctie) of te verwijderen. Eveneens kan een betrokkene een toestemming tot verwerking op ieder moment intrekken. Uw verzoek hiertoe kunt u mailen aan info@eodv.nl. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek toeziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. EODV zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal EODV de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. EODV stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien EODV de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt EODV de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien EODV niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan EODV de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. EODV schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker EODV de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

EODV kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.Deze privacy en cookie policy is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2019