Natural Beach

de psychotherapeutische-benadering van Dr. Gabor Maté

Compassionate Inquiry

het onthullen van je bewustzijn, mentale klimaat, verborgen veronderstellingen, impliciete herinneringen en lichaamstoestanden die de echte boodschap vormen die woorden zowel uitdrukken als verbergen

 
 

Op weg naar rust, ontspanning en vitaliteit

Welkom. Je bent op zoek naar een mogelijkheid om veranderingen te verwezenlijken.  
Je wilt gehoord en/of gehouden worden, door iemand die er gewoon is, zonder oordeel of een agenda.

Iemand die naast je staat bij alles wat zich aandient tijdens een gesprek. Een gesprek, in een rustige
bosrijke omgeving, dat niet tijdgebonden is. Op weg naar rust, ontspanning en vitaliteit. 

Veiligheid, afstemming en openheid


Je zal pas openheid willen geven wanneer veiligheid en afstemming gewaarborgd zijn en blijven. Als jouw
therapeut ben ik me voortdurend bewust hiervan en toets dan ook continu hoe ik zelf aanwezig ben
tijdens het gesprek.

Alles dat zich bij jou aandient is welkom. Er is geen gevaar. Je wordt gehoord en gehouden.
 

Compassionate Inquiry


Ik maak voor een groot deel gebruik van Compassionate Inquiry (CI) van dr. Gabor Maté.
CI is een psychotherapeutische benadering waar, vanuit nieuwsgierigheid, vragen stellen centraal staat.

CI brengt op empathische wijze ons bewustzijn naar lichamelijke sensaties en emoties die zich voordoen in het huidige moment en naar de overtuigingen die we hieraan hechten. Hierdoor komen onze onbewuste verhalen en patronen aan de oppervlakte.
Het is een krachtig proces, dat leidt tot aanzienlijke verschuivingen in onze percepties, ons gedrag, en uiteindelijk in onze gezondheid en welzijn.

Jezelf en je patronen begrijpen en doorbreken

Mijn visie en ervaring is dat de mensen met wie ik werk zichzelf dieper begrijpen, zodat ze verder kunnen gaan dan hun uitdagingen, om volledig te kunnen uitdrukken wie ze werkelijk zijn. Fysiek, emotioneel en spiritueel.
In mijn werk zie ik hoe mensen vast (zijn) komen te zitten, met pijnlijke of slopende lichamelijke klachten, in ongezonde relaties, in schadelijke gedragspatronen of in negatieve overtuigingen over zichzelf.

Vaak willen we gezond en prettig leven, gelukkig zijn en we weten misschien zelfs wat we moeten doen om dit te bereiken. Maar op de een of andere manier blijven we vastzitten of zoeken het in verslavend of bewust destructief gedrag.
Om vooruit te komen, moeten we graven naar de wortels, naar onze ervaringen uit de vroege kindertijd en de aanpassingen die we hebben gedaan om te overleven.​

Mijn werk is om je naar binnen te leiden, om compassie en nieuwsgierigheid naar alle delen van jezelf te brengen, zodat je kunt helen en/of genezen. Dit alles zonder oordeel en in het heden.
 

Trauma is niet te vergelijken, jij mag er zijn

In mijn praktijk werk ik vaak in gebieden van ontberingen. Zoals verslavingen, dakloosheid, onrust, depressie en slechte gezondheid. Onderliggend meestal jeugdtrauma's. Trauma is niet te vergelijken. Iets kan ontzettend onbenullig lijken in verhouding tot wat anderen meemaakten. Wanneer iets voor jou wezenlijk vervelend voelt en je komt er niet zelfstandig uit, dan is hier een plek voor jou om in veiligheid te onderzoeken.

Heling en gezondheid voor iedereen mogelijk

Ik geloof dat gezondheid en heelheid een mogelijkheid is voor elke persoon. Het komt niet alleen of per se in tabletvorm en het is niet altijd snel of gemakkelijk. Het vereist moed, toewijding, veerkracht en de bereidheid om het werk te doen en ons te verbinden met onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Met de juiste ondersteuning is het een reis die spannend, uitdagend en bevredigend is.

Ik ga de relatie graag aan.

IMG_4634.JPG