top of page

"Trauma is niet wat je is overkomen, het is wat er in je gebeurt als gevolg van wat je is overkomen."                               
                                                         Dr. Gabor Maté

Onderstaande is een uitleg van Compassionate Inquiry

'Compassionate Inquiry'(CI) is een benadering van diepgaand zelfonderzoek die gericht is op het begrijpen en genezen van de wortels van persoonlijke problemen en uitdagingen. Het is ontwikkeld door Dr. Gabor Mate, een bekende Canadese arts en auteur die gespecialiseerd is in het begrijpen van de oorzaken van verslaving, ADHD en andere gezondheidsproblemen. Het is verder uitontwikkeld door Dr. Sat Dharam Kaur N.D., CEO van Compassionate Inquiry.
 

De kern van 'Compassionate Inquiry' is het onderzoeken van de oorsprong van onze emoties en gedragingen. Volgens deze benadering is het zo dat de meeste problemen die we ervaren voortkomen uit onverwerkte emotionele pijn en trauma's uit het verleden. In plaats van deze problemen simpelweg te onderdrukken of te vermijden, stelt 'Compassionate Inquiry' dat het essentieel is om deze pijn en trauma's onder ogen te zien en te begrijpen, in een veilige omgeving.
 

Het proces van 'Compassionate Inquiry' omvat een diepgaand en medelevend zelfonderzoek. Dit houdt in dat we ons bewust worden van onze gedachten, emoties en lichamelijke sensaties en dat we deze zonder oordeel observeren. In plaats van te proberen onze gevoelens te veranderen of te vermijden, richt 'Compassionate Inquiry' zich op het accepteren en omarmen van onze ervaringen.
 

In de CI-benadering ligt de nadruk op het ontwikkelen van een diepere, meer medelevende relatie met onszelf. Dit houdt in dat we leren om ons bewust te worden van de manieren waarop we onszelf afwijzen, bekritiseren of veroordelen, en dat we leren om onszelf te omarmen en te accepteren zoals we zijn. Door een meer medelevende en accepterende relatie met onszelf te ontwikkelen, kunnen we onze emoties en gedragingen beter begrijpen en kunnen we beginnen met het genezen van onze emotionele wonden.
 

Een ander belangrijk aspect van 'Compassionate Inquiry' is de nadruk op de rol van het lichaam bij het helen van emotionele wonden. Deze benadering erkent dat ons lichaam de opslagplaats is van onze emoties en dat het daarom essentieel is om ons lichaam te betrekken bij het genezingsproces. Door ons bewust te worden van onze lichamelijke sensaties en te leren hoe we deze kunnen gebruiken om onze emoties te begrijpen, kunnen we beginnen met het genezen van onze emotionele wonden op een dieper niveau.
 

Het proces van 'Compassionate Inquiry' kan leiden tot diepgaande transformaties in ons leven. Door ons bewust te worden van de oorsprong van onze emoties en gedragingen, kunnen we beginnen met het begrijpen en genezen van de wortels van onze problemen. Dit kan leiden tot meer zelfacceptatie, meer innerlijke vrede en een diepere verbinding met onszelf en anderen.

Kortom, 'Compassionate Inquiry' is een benadering van therapeutische behandeling die gericht is op het begrijpen en genezen van emotionele wonden door middel van diepgaand zelfonderzoek, mededogen en acceptatie van onszelf en ons lichaam. Het kan leiden tot diepgaande transformaties en heling op een dieper niveau.

 

Voor wie? Herken je onderstaande of heb je andere klachten? 

Angststoornissen, depressie, verslaving*, relatieproblemen, agressie en woede, uitstelgedrag, overspannen, burnout,
complexe posttraumatische stress, onverwerkte rouw, werk gerelateerde problemen, actieve of passieve suïcidaliteit, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), ADD/ADHD

Verslaving


*"Verslaving is niet jouw probleem, het is jouw middel om je probleem op te lossen.
Dus niet, waarom jouw verslaving maar juist wat is jouw trauma, waar zit je pijn?"                                                                                                                                                                                                     Dr. Gabor Maté 

 

In CI gebruiken we drie criteria in de definitie van verslaving. Ten eerste hunkeren naar de verslavende stof of het verslavende gedrag; ten tweede, zich bezighouden met de verslavende stof of het verslavende gedrag om plezier of tijdelijke verlichting van een soort pijn te ervaren; en ten slotte het onvermogen om de stof of het gedrag op te geven.

Verslaving komt in vele vormen maar de basis is hetzelfde. Mocht je iets of meerdere zaken uit onderstaande lijst bij jezelf herkennen neem dan wil ik je uitnodigen om contact op te nemen, op jouw tempo en op jouw manier. 

Werkverslaving, gokverslaving, seks- of pornografie verslaving, woede-verslaving, hardloopverslaving, drugs-of alcoholverslaving, automutilatie, adrenaline verslaving, rush-verslaving, enz. 
 

bottom of page